สรุปการเสวนาเซิงวิชาการ หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อความมั่งคั่ง” เนื่องในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๖๒

 

สรุปการเสวนาเซิงวิชาการ หัวข้อ “การเรียนรู้เพื่อความมั่งคั่ง”

เนื่องในงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนดไดมอน บอลรูม

อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Download