จำนวนผู้เข้าชม

100125
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
803
986
4700
100125

Your IP: 171.6.234.185
Server Time: 2018-12-17 21:31:42
Display # 
Title Author Hits
ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด Written by Parwit 32
ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61) Written by Parwit 77
สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการแต่งตั้งศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) Written by Parwit 13
การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด กศน. Written by Parwit 21
การส่งจำนวนแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Written by Parwit 337
การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรุ้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 61 Written by Parwit 124
รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 61 Written by Parwit 144
การสร้างข้อสอบ บรรณาธิการ และจัดชุดแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 หลักสูตร 51 Written by Parwit 111
ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam) Written by Parwit 128
แผนกำหนดการจัดส่งแบบทดสอบ 1-61 Written by Parwit 86